Shakespearův krvavý příběh patří mezi vrcholy světového dramatu. Statečný Macbeth se díky svým zásluhám dostane do blízkosti trůnu, jeho ctižádost a touha po moci však podlehne ďábelskému našeptávání a nakonec vyústí v královraždu, která vyvolá řetěz dalších zločinů. Napínavá tragedie je fascinující divadelní studií toho, jak se v člověku může zrodit zlo.

Premiéra: 2006