Let snů LILI

Igor v roli: Robert / Oberon

Princ Homburský

Igor v roli: Siegfried von Mörner, rytmistr

DUCH

Igor v roli: Duch v metru

Sliby Chyby

Igor v roli: J. D. Sheldrake

Cyril a Metoděj

Igor v roli: Anastasius, papežský legát

Mefisto

Igor v roli: Hans Miklas, herec, člen NSDAP

Očistec

Igor v roli: Bratr Michal

Funny Girl

Igor v roli: Eddie Ryan, Ziegfeldův asistent

Faidra

Igor v roli: Posel a Vedoucí chóru

Pokrevní bratři

Igor v roli: Pan Lyons

Divá Bára

Igor v roli: Starosta

Papežka

Igor v roli: Arsenius