Máj

Igor v roli: Otec

Jindřich VIII.

Igor v roli: Vévoda z Buckinghamu

Kamenný host aneb Prostopášník

Igor v roli: Don Giovanni

Osudy dobrého vojáka Švejka

Igor v roli: Nadporučík Lukáš

Cabaret

Igor v roli: Kabaretiér a Celník

Smutek sluší Elektře

Igor v roli: Orin

Marná lásky snaha

Igor v roli: Biron

Zpívání v dešti

Igor v roli: Don Lockwood

Naši furianti

Igor v roli: Václav

Amadeus

Igor v roli: Větříček

Cyrano z Bergeracu

Igor v roli: Cyrano